Bulunduğunuz yer ile
         olmak istediğiniz yer arasında köprü


Koçluk ve Danışmanlık Programlarımız

Çatışma Yönetimi


Çatışma doğru yönetildiğinde olumlu sonuçlar doğurur.

Olumsuzluk, çatışmanın yönetilemesinden doğar.

Birbirine zıt değerler, perspektifler, kişilik farklılıkları, kıt kaynaklar ve karşılanmayan gereksinimler çatışmayı doğurur. Herbirimiz dünyaya özgün, subjektif ve kısmen çarpık bir pencereden bakarız. Bu, neden birbirimizden farklı ve birbirimiz için zor olduğumuzu açıklar. Çatışma farklılıklardan değil, farklılıklara yaklaşım biçiminden kaynaklanır. İnsanlar arası çatışma tahmin edilebilir bir sosyal fenomendir ve kaçınılmazdır. Bazı insanlar çatışmadan hoşlanırken insanların çoğu çatışmadan kaçınır. Bazen sizi en fazla kızdıran insanlar en vazgeçemeyeceğiniz, en çok şey öğrendiğiniz veya en çok gereksinim duyduğunuz insanlardır. Bu insanlarla doğru bir şekilde yüzleşmenin getirisi yüksektir. Hem kişiler arası ilişkilerde hem de iş yaşamında çatışmanın olumlu sonuçlar getirme potansiyeline odaklanmalı, problemleri görmezden gelmenin zararları anlaşılmalıdır.

Çatışma yönetimi temel yönetim becerilerinden birisidir. Organizasyonel liderlik çatışmayı yok saymayı değil olumlu amaçlar için kullanmayı hedefler.

Kurumsal çatışmanın kökleri çoğunlukla aşağıdaki faktörlerin biri veya birkaçı sonucunda ortaya çıkar;

 • Kurumsal amaçlar ile bu amaçlara ulaşılması için gereken zaman, finans ve insan kaynakları, organizasyon yapısı ve kurum kültürü arasında bir uyumsuzluk olması

 • Yöneticilerin etkin çatışma yönetimi hakkında yeterli eğitim ve becerilere sahip olmaması

 • İşin kapsamı ve iş bölümünün yeterince tanımlanmaması, çatışan roller ve görevler

 • İç içe girişen sorumluluklar ve otorite kullanımı

 • Etkin takım çalışmasının bilinmemesi

 • Kişilik farklılıklarının ve farklılıkların nasıl ortak güce dönüştürüleceğinin bilinmemesi

 • Etkin olmayan bir değerlendirme ve ödüllendirme sistemi

Kurum içinde çatışma ortak hedeflerde birleşememe, moral bozukluğu, motivasyon düşüklüğü, iletişimsizlik ve verimsizlik doğurur.

Çatışmaya verilen bireysel tepkiler şu şekillerde kendini gösterir;

 • Geri çekilme
 • Kabullenme
 • Göz ardı etme
 • İnkar etme
 • Sataşma
 • Bağırma
 • Kavga etme
 • Tehdit etme

Çatışma sonucu her iki taraf birken kaybedebilir, taraflardan birisi kazanabilir, amaçlanan her iki tarafın da kazanmasıdır. Bunun için temel ilkeler dinlemek, anlamak ve çözüm getirmektir.

Duygusal zeka becerileri, kişilik farklılıklarının anlaşılması, tarfların gereksinim ve iyi niyetinin anlaşılması, savunmacı veya saldırıcı olmayan yaklaşım, problem çözme, doğru dil kullanımı, zengin çözümlere ulaşılabilmesi için değişik perspektiflerin araştırılması, çatışmanın çözümlenmesinde önemli rol oynar.

Alfa Net Çatışma Yönetimi Programı dört alana odaklanır;

 • Kendi içinizdeki çatışmaların yönetimi

 • Sizinle bir başkası arasındaki çatışmanın yönetimi

 • Çevrenizde bulunan iki insanın veya iki grup insanın çatışma yönetimi/uzlaştırma

 • Organizasyon içi çatışma yönetimi

Ana Sayfa

Bookmark and Share

0(312) 219 44 01

0(530) 925 10 45

info@alfa-net.net

Mustafa Kemal Mah. 2142.Sk. No:8/7
Eskişehir Yolu - Söğütözü / Ankara