Bulunduğunuz yer ile
         olmak istediğiniz yer arasında köprü


Koçluk ve Danışmanlık Programlarımız

Koçluk Eğitim DanışmanlıkBütün Alfa Net Koçluk Programları, bir lider, bir yönetici, bir girişimci veya bir birey olarak özgün hedefleriniz ve gereksinimlerimiz doğrultusunda size özgü tasarlanır ve uygulanır. Alfa Net’in iş ve özel yaşamınızda nasıl dönüm noktası olacağını öğrenmek için koçluk almayı düşündüğünüz konu hakkında görüşmek üzere bizi arayın;
(530) 925 1045 - (312) 219 4401

Koçluk

Koçluk, düşünceleri uyaran ve yaratıcı bir süreç ile bireyin kişisel ve profesyonel potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını sağlayan, koç ile danışan arasında ortak bir çalışmadır. Koçluk uygulamaları üç ana alana ayrılmıştır;

 • Üst Düzey Yönetici ve Organizasyon Koçluğu
 • Girişimci Koçluğu
 • Bireysel Koçluk /Yaşam Koçluğu

Koçluk ne zaman gerekir?

 • Her türlü bireysel/kurumsal değişim dönemlerinde
 • Belirli amaçlara ulaşılmak istendiğinde
 • Belirli problemlerin çözümünde
 • Bireysel ve kurumsal gerekli becerilerin kazanılmasında

Koçluk özellikle kurumsal stratejinin uygulanması ve başarısında, kurumsal kültür değişiminde, istenen iş sonuçlarının elde edilmesinde önemli bir rol oynar. Girişimciler, küçük iş sahipleri, kendi işini kurmak isteyenler, iş veya özel yaşamlarını planlama, bir konuda karar verme, kariyer değiştirme, sağlıklı ve fit olma, yaratıcı olma gibi amaçları olan bireyler koçluk çalışmasıyla düşüncelerinin çok üstünde bir performansa ulaşmaktadır.

Başarılı bir koçluk girişimi, bireyin/kurumun amaçlarını gerçekleştirmesini desteklemenin ötesinde kalıcı pozitif bir değişim ortaya çıkarmalıdır;

 • Değişimin amacı bireyin gelişim gereksinimi / organizasyonun stratejik gereksinimlerini karşılamaktır.
 • Koçluk aracılığıyla ortaya çıkarılan değişimin kalıcı olması hedeflenir.
 • Koçluk ile elde edilen beceri ve sonuçların, danışanın koç olmadan da sürekli gelişiminin temeli olması hedeflenir.

 

Yönetici ve Organizasyon Koçluğu

Yönetici koçluğu, yöneticinin daha etkin bir lider olması ve işyerindeki problemleri daha büyük bir başarıyla çözebilmesi için belirli psikolojik ve yönetimsel becerileri geliştirmesine yardımcı olmak üzerine yapılan çalışmaları kapsar. Bu beceriler yönetimsel açıdan stratejik planlama, uygulama, proje yönetimi, amaç belirleme, delegasyon, motivasyon, çatışma çözümleme ve benzeri danışanın gerek duyabileceği becerileri içerirken, psikolojik açıdan öz farkındalık, geribildirim alma ve verme, bilişsel yeniden yapılandırma, pekiştirme, direnç yönetimi, yeniden çerçeveleme gibi becerileri içerir. Koçluk, danışmanlık hizmeti ile birleştirildiğinde şirketin stratejik ve operasyonel planlama, satış ve pazarlama, tedarik, üretim, insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve finans, kalite yönetimi fonksionlarında yeniden yapılandırma başarıyla gerçekleştirilebilir.

Vizyon sahibi kurumlar üst düzey yöneticilerinin gelişimi için zaman ve para harcamaktan kaçınmaz. Koçluk bunların başında gelir. Bilirler ki bu yatırımın getireceği bileşik kazanç çok yüksektir; organizasyon daha üst düzeyde ve daha etkin performans gösterecektir, karlılık artacaktır, organizasyon içinde yaşam herkes için kolaylaşacaktır, organizasyonun ünvanı yükselecektir, anahtar personelin korunması kolaylaşacaktır. Özellikle, üstün teknik becerileri nedeniyle liderlik pozisyonlarına getirilmiş yöneticilerin psikolojik ve kavramsal becerilerle donatılmasının getirisi çok büyüktür. Böylece ideal bir yöneticide bulunması gereken temel beceriler (teknik, psikolojik ve kavramsal) tamamlanmış olur.

Yönetici koçluğu köklerini atletik ve performans koçluğundan alır. Koçluk, başarılı spor figürleri ve kazanan takımlarla özdeşleşmiştir. Koçluk bir danışmanlık veya terapi değildir. Danışmanlık, bir konuda uzman olan bir kişiden bilgi almak, bir problemin çözülmesi için yardım istemektir. Terapi, bir alanda zayıf, hasta veya rahatsız olunduğunda yapılan tedavi veya iyileştirmedir.

İyi takımların iyi koçları vardır. Organizasyon koçluğu ile spor takımı koçluğunu karşılaştırırsak takımdaki oyuncular oranizasyondaki çalışanlardır ve takım organizasyonun kendisidir. Atletik koçları şimdi büyük ve kompleks organizasyonların genel müdürleri, başkanlarıdır.

Organizasyon koçu her düzeydeki yönetici veya çalışanın bireysel hedefleri, zihin durumu ve becerileri ile kurumsal hedeflere varılması için gerken koşulları uyumlandıran kişidir.

 

Liderlik Koçluğu

Liderlik öğrenilebilir, geliştirilebilir. Aşağıdaki tablo çalışanlar, yöneticiler ve liderlerin rolleri üzerine genel bir bakış açısı verir.

Çalışanlar Yöneticiler Liderler
Temel işleri yapar Kontrol eder Yaratır
Birbirini tekrarlayan işleri yapar İşleri izler Değiştirir
Spesifik işlerde uzmanlaşır Planlar Misyonu tanımlar
Ürün veya hizmeti üretir Problemleri çözer Yeniden düzenler, değiştirir
Kurallara uyar Kural ve sistem bazlıdır Hayal gücü bazlıdır
Yönetici ve liderlere gereksinim duyar Lider ve çalışanlara gereksinim duyar Yönetici ve çalışanlara gereksinim duyar
İş, ürün ve satıştan sorumludur Organizasyonun performansından sorumludur Sonuçların toplamından sorumludur
Talimat alır Otorite kullanır, talimat verir Etkiler, ikna eder, yol gösterir

 

Çok az organizasyon liderliği öğretecek, liderler yetiştirecek kültür ve yapıya sahiptir. Hatta birçoğu liderlik eğilimini cezalandırır.

Yönetici, girişimci, iş sahibi veya lider olmayı hedefleyenler için bir liderlik koçuna sahip olmak prosesi kolaylaştır ve mükemmelleştirir.

İyi bir yönetici koçunun dört temel rolü vardır:

 1. Beceri koçluğu. Belirli becerileri öğrenmek isteyen çalışanlar, yöneticiler ve liderler içindir. Topluluk önünde konuşma, dinleme, imaj yönetimi gibi gereksinim duyulan becerilerin saptanması ve gelişirilmesine yardımcı olur.
 2. Kurumsal amaç koçluğu. Belirli bir kurumsal hedefe varılmasını sağlamak amacıyda, üst düzey yöneticilere verilir. Yöneticinin mevcut işleri ve performansı ele alınır. Kritik düşünme, problem çözme, takım kurma, kurumsal mimarinin gözden geçirilmesi, yönetimsel problemlerin incelenmesi gibi çalışmaları kapsayan uzun dönemli bir işbirliğidir.
 3. İlerleme koçluğu. Daha üst bir pozisyona geçmek isteyen çalışan veya yöneticinin mevcut bilgi ve becerileri ile gelecekte amaçlanan pozisyonun gerekleri karşılaştırılarak kazanılması gereken becerilerin kazanılmasını ve unutulması gereken, üretken olmayan alışkanlıkların değiştirilmesini kapsar.
 4. Liderin gündem koçluğu. Liderin kurumu geliştirmek, değiştirmek, yenilemek üzerine netleşmemiş olan düşüncelerini paylaştığı, amaç belirleme, değerlendirme ve karar verme sürecinde koçun sistemli olarak destek verdiği süreklilik gösteren bir işbirliğidir.

  Alfa Net ICF International Coach Federation (Uluslararası Koç Federasyonu) etik kurallarını benimsemiş ve danışanları ile çalışmalarını bu kurallar çerçevesinde yürütmektedir. ICF Etik kurallarını okumak için lütfen tıklayınız; http://www.coachfederation.org/about-icf/ethics-&-regulation/icf-code-of-ethics/

 

Girişimci Koçluğu

Girişimci, belirli bir kazanç beklentisiyle belirli riskleri alan kişidir. Bu tanımdan yola çıkarsak başarılı girişimcide bulunması veya geliştirilmesi gereken temel özellikler şunlardır;

 • Kazanç oluşturacak yenilikçi düşüncelerin yaratılması, değerlendirilmesi, seçilmesi
 • Gelir getirecek mal veya hizmeti üretecek üretim faktörlerinin elde edilmesi ve yönetimi
 • Planlanan sonuçların gerçekleşmesini riske sokabilecek faktörlerin belirlenmesi ve yönetimi
 • Karlılığı sürekli kılacak organizasyon yapısının yaratılması ve yaşatılması

Girişimci bir çok alanda bilgili ve beceri sahibi olmak durumundadır. İç ve dış, güçlü ve zayıf yönlerini doğru saptayan ve geliştiren girişimciler çoğunlukla örnek gösterilecek başarılı iş adamlarıdır.

Atılım ve değişim yapmak isteyen bir işletme sahibi iseniz veya kendi işinizi kurma idealine sahipseniz Alfa Net pazar değerlendirmesinden ürünün arzına kadar bütün işletme süreçlerinizi geliştirip kolaylaştıracak, kendinizi keşfetmenizi sağlayacak, eksik olan yönlerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Misyonumuz yaşamı kolaylaştırmak, güzelleştirmek.


Bireysel Koçluk veya Yaşam Koçluğu

Yaşam koçluğu köklerini sosyoloji, psikoloji, psikoterapi ve yönetim bilimlerinden almıştır.

Bireysel koçluk, kişinin amaç belirleme sürecinden başlayarak istenen amaca veya duruma ulaşılmasına kadar arada var olan süreçlerin anlaşılması, tasarımı ve gerçekleştirilmesini kapsayan kişinin kendisini keşfettiği, düşünsel becerilerinin ve duygusal zekasının geliştiği, öz farkındalık, öz güven ve motivasyon artıran bir ortak çalışmadır. Bireyin zihninizde var olan her amaç veya istek için alınabilir. Yaşama ilişkin anlam ve değerler, eş, arkadaşlar, aile, iş arkadaşlarıyla ilişkiler, mesleki gelişim veya değişim, iş ve özel yaşamı dengeleme, her türlü iç ve dış çatışmalar, sağlıklı yaşam (kilo yönetimi, stres yönetimi, sigara bırakma, egzersiz motivasyonu, sağlıklı beslenme) gibi bireyin yaşam kalitesini, tatminini ve performansını artıracak çalışmaları kapsar.

Ana Sayfa

Bookmark and Share

0(312) 219 44 01

0(530) 925 10 45

info@alfa-net.net

Mustafa Kemal Mah. 2142.Sk. No:8/7
Eskişehir Yolu - Söğütözü / Ankara