Bulunduğunuz yer ile
         olmak istediğiniz yer arasında köprü


Koçluk ve Danışmanlık Programlarımız

MBTI Kişilik Analizi


MyersBriggs Tip Göstergesi (MBTI®- MyersBriggs Type Indicator) Carl Jung’un psikolojik tip teorisine dayandırılarak Katharine Briggs ve Isabel Briggs Myers tarafından geliştirilmiştir. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyada iş yaşamında en sık kullanılan kişilik göstergelerinden birisidir. Kişilik tiplerinin kuruma özgün katkıları, liderlik tarzları, hedef belirleme şekli, takım içindeki davranış eğilimleri, karar verme şekilleri, çatışma nedenleri ve çatışma çözümleme yaklaşımı, stres yönetimi biçimi, zaman yönetimi biçimi, işe almada öncelikleri, verimli olacakları çalışma ortamı gibi birçok kriteri ortaya koyar.

MBTI® herkesin çeşitli zamanlarda kullandığı sekiz farklı kişilik tercihini değerlendirerek insanları daha iyi anlamaya yarayan bir modeldir. Sekiz tercih, birbirine zıt tercihlerden oluşan dört dikotomiye ayrılmıştır. Her dikotomideki tercihlerinizin toplamı MBTI® tipinizi oluşturur. 16 kişilik tipi vardır. Kişilik tiplerinin anlaşılması bireysel gelişim, öğrenme, profesyonel gelişim, çatışma çözümleme, verimlilik artırma, motivasyon artırma gibi birçok alanda fayda sağlamaktadır.MBTI® Kişilik Tipi Dikotomileri


Enerjimizi nereden alırız?
E - I

E - Dışsal (dışa dönük)
Dış dünyadan enerji alırlar. Önce konuşup sonra düşünürler. Konuşup tartışarak daha iyi öğrenirler. Eylem odaklıdırlar. İşte ve özel yaşamlarında inisiyatif almaya hazırdırlar.

I - İçsel (İçe Dönük)
İç dünyalarından enerji alırlar. Önce düşünüp sonra konuşurlar. İçsel zihinsel süreçlerle daha iyi öğrenirler. Düşünce odaklıdırlar. Sadece kendileri için önemli olan konularda inisiyatif alırlar.

Dünyayı nasıl algılıyoruz?
S - N

S - Duyusal
Gerçek ve somut konuları severler. Spesifik olanları gözler ve hatırlarlar. Şuanda neler olduğuna odaklıdırlar. Özellikle pratik gerçekliğe önem verirler. Dikkatli karar verirler. Teorileri pratikte uygulama yaparak anlarlar. Deneyime güvenirler.

N - Sezgisel
Kuramsal ve soyut konuları severler. Yaratıcıdırlar. Global bakarlar, bütünün içindeki parçalar arası ilişkilere önem verirler. Gelecekteki olasılıklara odaklıdırlar. Hızlı karar verirler. Önce teorileri anlamak sonra uygulamak isterler. Sezgiye güvenirler.

Nasıl karar veriyoruz?
T -F

T- Düşünsel
Her seçimin mantıksal sonuçlarını düşünerek karar verirler. Objektif davranır ve koşulları analiz ederler. Sebep sonuç ilişkisine dayalı mantık kullanırlar. Onlara göre adil olmak herkese eşit davranmaktır.

F - Duygusal
Kendileri ve çevresindekiler için neyin önemli olduğuna ve ortak değerlere göre karar verirler. Çevrelerindeki insanlarla empati kurar ve herkesi memnun etmeye çalışırlar. Onlara göre adil olmak herkese birey olarak davranmaktır.

Yaşamımızı nasıl düzenliyoruz?
J -P

J - Yargılayıcı
Planlamacıdırlar, belirsizlikleri sevmezler. Yaşamı planlara uygun olarak yönetmek isterler. Sistematik ve metodiktirler. Son dakika değişikliklerinden hoşlanmazlar. Sonuç odaklıdırlar.

P Algılayıcı
Esnek ve spontanedirler. Yaşamı kontrol etmek değil deneyimlemek ve anlamak isterler. Detaylı planları ve kararları sınırlayıcı bulurlar. Değişime açıktırlar ve hemen adaptasyon gösterirler. Süreç odaklıdırlar.Kişilik tercihlerinin bilinmesi her bireyin kendisindeki güçlü ve zayıf yanları anlamasına ve geliştirmesine olanak sunar.

Organizasyon açısından bakıldığında kişilik farklılıkların anlaşılması bireyleri daha etkin yönetebilme, dengeli ve etkin takımlar kurma, farklılıkları güce dönüştürme, çatışmaları olumlu bir şekilde çerçeveleme ve uzlaştırma sağlar.

Bir organizasyonda her tipte çalışan bulunmalıdır. Çünkü zıt tipler birbirini tamamlar, her tercih tipinin kuruma özgün bir katkısı bulunur;

Sezgiseller vizyon ve stratejileri kurar,

Yargılayıcılar planlar,

Duyusallar detayları ve operasyonları götürür,

Düşünseller problemleri çözer,

Algılayıcılar değişimi sağlar, kriz ortamında etkilenmeden çalışarak işlerin aksamamasını sağlar,

Duygusallar empati kurarak herkesin gereksinimlerini saptar ve karşılanmasına çalışır.

Alfa Net MBTI® değerlendirmesi eğitim ve danışmanlık hizmeti aşağıdaki çalışmaları kapsar;

  • Organizasyonunuzdaki yöneticilerin ve gerekli görülen diğer çalışanların kişilik tipinin analizi

  • Her kişilik tipine özgü liderlik tarzı, takım çalışmasında gösterilen tavır ve tutum, problem çözme tarzı, çatışma çözümlemedeki yaklaşımı, hedef belirleme tarzı, zaman yönetimi, işe alma ve işten çıkarma tarzı, etik değerlere yaklaşımı,stress yönetimi tarzının anlaşılması

  • Etkin takım kurmanın ve olmanın ilkeleri

  • Kişilik farklılıklarının ortak güce dönüştürülmesi

Ana Sayfa

Bookmark and Share

0(312) 219 44 01

0(530) 925 10 45

info@alfa-net.net

Mustafa Kemal Mah. 2142.Sk. No:8/7
Eskişehir Yolu - Söğütözü / Ankara